نوشتن...

بهترین راه ارتباط یه آدم با خودش :)

نوشتن...

بهترین راه ارتباط یه آدم با خودش :)

گاهی آدم شدیدا احساس میکنه نیاز به نوشتن داره...وقتی مینویسی ، و بعد نوشته هاتو میخونی، انگار داری با یا آدم آشنا میشی...انگار ناخواسته با خودت روبه رو میشی...این حسو دوست دارم...

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

۳۱ تیر۰۵:۱۲

من حتی انتظار نداشتم زندگی حرفی برای گفتن داشته باشه 

می تونست فقط گوش بده به حرفام

چرا فریاد می کشید؟

Bminor | ۳۱ تیر ۹۷ ، ۰۵:۱۲